Informatie en kennisgeving betreffende bescherming van consumentendata voor een gratis staal aanvraag van Systane® COMPLETE - BELGIË

Met deze privacyverklaring wil Alcon u graag inlichten omtrent de persoonlijke gegevens (alle informatie die u kan identificeren) die we verzamelen en gebruiken, evenals hoe we ervoor zorgen dat we uw rechten respecteren. Houd er rekening mee dat we geen persoonlijke gegevens van een minderjarige onder de 16 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

Voor welke doeleinden hebben we uw persoonsgegevens nodig en hoe wordt dit gerechtvaardigd?

We willen uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van de aanvraag van een voucher voor een gratis Systane® COMPLETE staal/monster af te halen in een eigen gekozen apotheek geselecteerd in de store locator
 • Alcon kan gebruik maken van uw data voor algemene marketingdoeleinden en communicatie gerelateeerd aan Systane®.
 • Alcon kan gebruik maken van uw data voor het versturen van marketinggerelateerde berichten betreffende droge ogen en Systane®.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een goede rechtvaardiging hebben zoals voorzien in de wet ("legale basis") . Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als:

 • We uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verkregen hebben;
 • De verwerking noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of om op uw verzoek precontractuele stappen te nemen;
 • De verwerking noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen;

We kunnen uw persoonsgegevens tevens gebruiken voor de volgende bijkomende doeleinden:

 • voor medische redenen (opsporen van bijwerkingen);
 • om de kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen evenals alle andere door de wet opgelegde doeleinden.

Hoe zorgen we ervoor dat we uw rechten en de wet respecteren?

We zorgen ervoor dat we deze privacy principes correct opvolgen wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken:

 • Beveiliging: we houden uw persoonlijke gegevens veilig en beveiligd tegen misbruik of niet toegelaten wijzigingen, verlies of toegang door middel van gebruik van technische, fysieke en organisatorische maatregelen (zoals meervoudige wachtwoordverificatie, codering, toegangsbeperking, enz.).
 • Beperkt doel: we verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doeleinde van deze campagne
 • Beperkte gegevensminimalisatie: we verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die we nodig hebben.
 • Datakwaliteit: we houden uw persoonlijke gegevens up-to-date en zorgen ervoor dat ze correct zijn.
 • Beperkte toegang: we geven alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens op een strikte need to know-basis.
 • Beperkte bewaring: we bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor het bereiken van het doel van deze campagne.
 • Rechtmatig gebruik: we zorgen ervoor dat we een geldige en wettige reden hebben om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken we over u?

Wanneer u de voucher aanvraagt voor het ophalen van een gratis staal:

 • Naam & Voornaam
 • E-mail adres
 • Informatie over hoe u ons heeft gevonden (marketing doeleinden)
 • Gevoelige informatie over het Alcon-monsterproduct dat u bestelt
 • Passieve informatie verstrekt door u via het gebruik van de Systane website
 • Informatie volgens uw gemaakte keuzes met betrekking tot ons gebruik van cookie en trackingtechnologieën. We verwijzen u graag naar ons Privacy en Cookie Beleid

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens voor de duur van de Systane-campagne in 2021 startende op 19 april 2021 tot en met 31 december 2021. Tenzij anders vereist onder andere wettelijke of regelgevende verplichtingen. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering We gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens door Alcon worden gedeeld met:

 • Andere bedrijven in de wereldwijde Alcon Group, waar ook gevestigd ;
 • Externe consultants, serviceproviders, partnerbedrijven die zijn gecontracteerd door of namens Alcon of haar dochterondernemingen, waar ook gevestigd;
 • Beroepen in de gezondheidszorg, autoriteiten, overheidsagentschappen , toezichthouders waar dan ook.

Waar worden uw persoonsgegevens gebruikt of bewaard?

We dragen uw persoonsgegevens als volgt over naar andere landen buiten het land waar u uw persoonsgegevens aan Alcon heeft verstrekt: We dragen uw persoonsgegevens over:

 1. Naar Zwitserland en Japan: Zwitserland en Japan worden beschouwd als conform met de nodige gegevensbeschermingsnormen.
 2. Binnen de wereldwijde Alcon groep van bedrijven, waaronder de Verenigde Staten: wij vertrouwen op goedgekeurde juridische werkwijzen voor internationale overdrachten, waaronder standaard contractuele clausules (een goedgekeurde legale methode in de Europese Unie) of een andere goedgekeurd overdrachtscontract voor niet-Europese landen van de Unie.
 3. Naar dienstverleners in landen waar de normen inzake gegevensbescherming die niet adequaat zijn vastgesteld door de Europese Unie (als u zich in een land van de Europese Unie bevindt) deze landen zijn de Verenigde Staten en India. In deze gevallen zullen we ervoor zorgen dat alle ontvangers van uw persoonlijke gegevens contractueel gebonden zijn aan de toepasselijke gegevensbeschermingsnormen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Als alternatief voor personen die in de Europese Unie zijn gevestigd, kunt u meer informatie over deze bescherming vinden op de webpagina van de Europese Commissie over internationale overschrijvingen (zie bijvoorbeeld: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/rules-international-data-transfers_en

Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van het land waar u woont en waar uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, heeft u mogelijk een aantal rechten. De beschikbaarheid van sommige van deze rechten hangt af van de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten kunnen ook onderhevig zijn aan bepaalde andere wettelijke voorwaarden en beperkingen. U kunt het recht hebben:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens samen met informatie over hoe en op welke basis die persoonsgegevens worden verwerkt;
 • om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren (inclusief het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen);
 • om uw persoonlijke gegevens te wissen in beperkte om standigheden waar het niet langer nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt of waar u bezwaar maakt tegen of uw toestemming intrekt. Dit recht kan ook gelden wanneer de verwerking onrechtmatig was;
 • om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer:
  • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking is mogelijk niet-conform is, maar u wenst in dit stadium niet om verwijdering van de persoonsgegevens te verzoeken ;
 • de verwerking aan te vechten wanneer dit gerechtvaardigd is op basis van een legitiem belang;
 • om een draagbare kopie van uw persoonlijke gegevens teverkrijgen of om een kopie te laten overdragen aan een externe controller;
 • om meer informatie te verkrijgen over de waarborgen waaronder uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de EER (indien relevant); of,
 • om uw toestemming in te trekken
 • om een klacht in te dienen bij de onderstaande autoriteit voor gegevensbescherming / toezicht. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen voordat we uw verzoek verwerken.

Met wie kunt u contact opnemen over uw rechten?

Gegevensbeheerder: de entiteit die bepaalt waarom en hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, wordt een gegevensbeheerder genoemd. De gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Alcon NV, [email protected] Functionaris voor gegevensbescherming Alcon: [email protected]

Gegevensbeschermingsautoriteit / toezichthoudende autoriteit: De gegevensbeschermingsautoriteit / toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de autoriteit in het land waar u woont of werkt. Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met deze autoriteiten vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

1. Steven Silverstein, Joseph Tauber, Elizabeth Yeu, Venkiteshwar Manoj. Improvement in Symptom Relief Following a Single Dose of Propylene Glycol/Hydroxypropyl-Guar Based Lubricant Eye Drops in Dry Eye Patients. ASCRS Virtual Meeting, May 15‒19, 2020. 2. Rangarajan R, Ketelson H, Preclinical Evaluation of a New Hydroxypro-pyl-Guar Phospholipid Nanoemulsion-Based Artificial Tear Formulation in Models of Corneal Epithelium, Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 35/1, 2019. * Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de bijsluiter van het betreffende product. Resultaat is individueel afhankelijk en kan beïnvloed worden door eventuele voorafbestaande aandoeningen. Elke patiënt heeft medisch advies op maat nodig en verdere behandeling kan nodig zijn. Bij aanhoudende klachten, raadpleeg uw oogarts.** Zolang de voorraad strekt en alleen in België, 1 staal per persoon op te halen bij uw apotheek naar keuze. © 2021 Alcon Inc. BE-SYC-2100023 04/2021
PRIVACYBELEID VOOR CONSUMENTEN
GEBRUIKSVOORWAARDEN